IMG-20210322-WA0035

Bu hizmetin kapsamını; 18.03.2004 tarih – 25406 sayılı resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 12 Ocak 2008 tarih –  26754 sayılı resmi gazetede güncellenmiş olan TMMOB EMO nin Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği Uyarınca aşağıda belirtilen hizmetlerin sağlanmasını kapsar.

KAPSAM

 • -Enerji Sağlayan kuruma karşı işveren adına işletme sorumluluğunun alınması
 • -Mevcut YG sisteminin denetlenmesi eksiklik veya kururların işletme sahibine raporlanması
 • -Belirlenen işletme personelinin eğitimlerinin yapılması ve herhangi bir yanlış manevraya meydan verilmeyecek şekilde gerekli güvenliğin alınması
 • -YG Tek Hat şemasının hazırlanması
 • -Manevra yönergelerinin hazırlanması
 • -Güvenlik malzemelerinin işletme sahibine raporlanması ve yeterli düzeye getirilmesi, bu malzemelerin peryodik kontrollerinin yapılması
 • -İşletmelerde gereken manevraların yapılması, gözetlenmesi
 • -Arıza açmaları durumunda açmanın değerlendirilerek tekrar manevranın yapılması
 • -Enerji sağlayan kuruluştan Enerji kesintisi talebinde bulunmak yeniden enerji verilmesini talep etmek, kesinti, arıza ve benzeri konularda Enerji sağlayan kuruluş ile gerekli ilişkileri sürdürmek
 • -Planlı bakımlarda duruş, enerji kesintisi, izolasyon ve topraklamayı sağlamak
 • -İşletme personeline günlük bakımları yaptırmak
 • -İşletme topraklama testlerinin yapılmasını sağlamak •      MOTSA MÜHENDİSLİK olarak EMO tarafından Yüksek gerilim işletme sorumluluğu için yetkilendirilmiş, SMM belgeli mühendislerimizle hizmet vermekteyiz.
  Şirketimiz her ay yüksek gerilim işletme sorumluluğunu üstlendiği trafoların periyodik kontrollerini yaparak, trafoların çalışır vaziyette olmasını ve güvende kalmasını sağlar. Bununla birlikte İşletme sorumlusu olduğumuz trafoların senelik periyodik kontrol ve bakımlarını da yapmaktayız. Ayrıca işletmesinde kontrol imkanı bulunmayan müşterilerimizin kompanzasyon sistemlerini ücretsiz olarak  takip ederek düzgün çalışmasını sağlamakta ve firmaların cezai duruma düşmesini önlemekteyiz.

  Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu nedir?
  Bu Yönetmelik, elektrik yüksek gerilim tesislerinde, can ve mal güvenliğinin sağlanması, ekonomik kayıpların önlenmesi için gerekli işletme hizmetleri ile bu hizmetlerin yürütülmesini üstlenen işletme sorumlusu elektrik mühendisinin, görev, yetki ve çalışma yöntemlerini düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır.
  1 kV‘un üstündeki yüksek gerilim (YG) tesislerinin işletme sorumluluğunu üstlenen elektrik mühendislerinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yürürlüğe konulan 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde görev, yetki ve yükümlülüklerine ilişkin düzenlemeleri kapsar.