Topraklama Ölçümü ve Raporlama

Topraklama Nedir ?
Elektrikli işletme araçlarının ( jeneratör, transformatör, motor, kesici, ayırıcı, direk, aydınlatma armatürü, buz dolabı, çamaşır makinası v.b. ) aktif olmayan ( normal işletmede gerilim altında olmayan ) metal kısımlarının bir iletken üzerinden toprakla birleştirilmesidir. Toprakla bağlantı çeşitli şekillerdeki topraklayıcılarla ( toprak elektrotları ) yapılır
Topraklama Raporu; topraklama direnç değeri ölçümü, topraklama ölçüm değerinin raporlanması hizmetini Elektrik Mühendisleri Odasına kayıtlı, 1kv üstü ve 1kv altı Emo topraklama yetki belgelsi olan olan Elektrik mühendislerimizle veriyoruz. Firmamızın SMM ve Büro Tescil belgeleri rapora eklenecektir. (TSE dahil tüm kurumlarda geçerlidir.)
2124 Hem Kazıklı Hem Kazıksız Topraklama Ölçüm Cihazı
Topraklama Direnci Ölçümü, Toprak Özgül Direnci Ölçümü
Kazık Çakılması Mümkün olamayan Yerler için Klamp ile Topraklama Ölçümü(Opsiyonel)
Hafızası ile Ölçülen Değerlerin Hafızaya alınması
Bilgisayar Yazılımı ile raporlama Yapabilme Yada Print Alabilme(Opsiyonel)
Avrupa Malı
3YIL Garanti

Metrel MI-2124 Toprak Megeri ile kazık çakılması uygun olmayan beton yerlerde bile kolaylıkla ölçüm yapabilirsiniz.

Bu cihazla ister kazıklı sistemde ölçüm yapabilir ; ister akım klamplarını kullanarak kazık çakılamayan noktalarda kolaylıkla topraklamayı ölçebilirsiniz. Bu cihaz özellikle bir set olarak alındığı taktirde başka bir cihaza ihtiyacınız olmadan kolaylıkla ölçüm yapabilirsiniz. Firmamız; Malatya ve çevresi ve diğer illerde topraklama ölçümü ve raporlama , Malatya topraklama ölçümü ve raporlama, Malatya topraklama ölçümleri ve topraklama , Malatya termal kamera görüntülemeleri, Malatya termal kamera görüntülemeleri Termal kamera görüntülemeleri elektriksel alanlarda görüntüleme ve raporlama

İşlemini yapmaktadır.

Metrel MI-2124 topraklama üzerindeki kaçak akımlardan etkilenmediği için, ölçüm doğruluğuna güvenilebilecek pratik ve kullanışlı bir cihazdır. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu bulunmaktadır. Cihaz standart olarak 4 adet ölçüm kazığı, çantası , Ölçüm probları ve kullanma kılavuzu ile birlikte satılmaktadır. İsteğe bağlı olarak kazıksız ölçümler için 2 adet akım pensini yada bilgisayara bağlantı yazılımı opsiyonel aksesuarlar olarak satılmaktadır.

Bir binadaki elektrik tesisatının en önemli kısmı topraklama sistemdir. Topraklama sistemi olası bir kısa devre veya arıza durumunda yaralanmaları, ölümcül kazaları ve elektrikli cihazların bozulmasını engeller.

Şirketimiz topraklama ölçümleri kapsamında koruma topraklaması, çevrim empedansı ve toprak özgül direnci ölçüm ve kontrollerini yaparak ilgili mevzuatlara uygun raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

Topraklama ölçümleri sonrasında verilen raporlarımız “TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi” ile “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” denetimlerinde geçerli olmaktadır. Topraklama ölçüm raporları ilgili denetimlerin formatlarına uygun olarak ölçüm noktaları belirlenmekte ve raporlar hazırlanmaktadır.

Topraklama Ölçümleri Zorunlu mudur?

Topraklama ölçümleri, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ile Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmelikleri ile her yıl periyodik olarak yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Firmamız tarafından verilen topraklama ölçüm raporları 1 yıl boyunca geçerli olmaktadır.

Topraklama ölçümleri ile ilgili mevzuat maddeleri aşağıda belirtilmiştir:

1475 sayılı İş Kanunu’nun 74. maddesi gereği çıkarılan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün 270 -354. maddeleri gereği elektrik tesislerinde topraklama yapılması iş güvenliği açısından gereklidir.

21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nin 7. ve 10. maddeleri gereğince topraklama yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Topraklama Ölçümleri Ne Sıklıkla Yapılmalıdır?

Topraklama ölçümleri yılda bir kez yaptırılmalıdır. Topraklama ölçümlerine dair verilen raporlarımız 1 yıl boyunca geçerli olmakta olup ölçüm tarihleri firma çalışanlarımız tarafından takip edilerek her yıl aynı tarihlerde yapılmaktadır. Böyle topraklama ölçümü yaptığımız firmalar rapor takibi yükünden kurtulmakta olup denetim zamanlarında raporların eksik olması gibi sorunlar yaşamamaktadır.

Topraklama ölçümlerinin periyodik olarak yapılması ile ilgili mevzuat maddeleri aşağıda belirtilmiştir:

21.08.2001 Tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nin Ek P bölümü gereği tesislerin periyodik kontrolü (Yılda 1 kez) yapılacaktır.

Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışan tesislerin periyodik bakım ve kontrolü ise 25.11.1973 tarihinde yürürlüğe giren Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde Alınacak Tedbirler Hakkındaki Tüzük’ün 40. maddesi gereği bir yılı geçmeyecek süreler içinde zorunludur.

Topraklama Ölçüm Noktaları Nasıl Belirlenmektedir?

Topraklama ölçümlerinin hangi noktalardan yapılması gerektiği işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından önemli bir konudur. Firmamızın deneyimli mühendisleri sanayi tesisleri, binalar, hastaneler, AVM’ler ve ofis binaları gibi farklı tipteki yapılarda topraklama ölçüm noktalarının belirlenmesinde firmalar yol göstermektedir.

Genel olarak topraklama ölçümü yapılması gereken noktalar;

Bina şebeke girişi Ana Dağıtım Panoları

Tesis içerisindeki tali dağıtım panoları

(Mevcut ise) trafoların toprak ve nötr bağlantıları

(Mevcut ise) eş potansiyel baralar

Son tüketici noktaları

Şebeke ve ups prizleri

Elektrikle çalışan makineler

Fabrikalar, sanayi ve üretim tesisleri için topraklama ölçüm noktaları

“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Denetimleri için”

Ana Dağıtım Panoları

Tali Panolar

Kombine priz kutuları

Son Kullanıcı Noktaları: Elektrikle çalışan makineler (Torna ve freze tezgahları, Matkaplar, Testereler, Vinçler, CNC Makineleri,.. vb.)

Otomotiv Teknik Servisleri için Topraklama ölçüm noktaları “TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Denetimleri için”

Ana Dağıtım Panoları

Tali Dağıtım Panoları

Atölye kısımlarındaki kombine prizler

Kaldırma ekipmanları (Araç liftleri, Vinçler,.. vb.)

Teknik Servisler için Topraklama ölçüm noktaları (Örnek) “TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi İçin”

Ana Dağıtım Panosu (veya Ana Sigorta Kutusu)

Teknik Servis Kısmında bulunan prizler

Topraklama Ölçüm ve Raporu Nerelerde Geçerlidir

Malatya termal kamera görüntülemeleri elektriksel alanlarda görüntüleme ve raporlama

İşlemini yapmaktadır. Malatya katodik koruma öiçümü ve aydınlatma şiddeti ölçümünüde

yapmakta ve raporlamaktadır. Malatya paratoner raporlama işlemlerinide ayrıca yapmaktadır.

TSE
ÇalışmaSosyalGüvenlikBakanlığı
Belediyeler
Özel Şirketler v.s.