Yönetmeliğe uygun belli aralıklarla, iş ekipmanına test, kontrol ve analiz yapılması işlemidir. ‘İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ gereğince işletmelerde çalışır vaziyette bulunan ‘Basınçlı Kaplar ve Kaldırma İletme Makineleri’nin kullanımı sırasında işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında güvenli bir şekilde  çalışmasını sağlamak adına yapılması zorunlu kontrolleridir. Uzman ekiple Türkak akreditasyonlu periyodik kontrol yapılmaktadır. Yönetmelik ve yönetmelikte belirlenmiş azami süreler gereği, kuruluşların veya işletmelerin yaptırmış olduğu risk analizi sonuçlarının değerlendirmesindeki muayene periyotlarına göre, kontroller yapılmalıdır. 

Akredite şekilde hizmet veren firmamız aynı zamanda; Asansör Bakım İşletme yönetmeliği çerçevesinde de ‘A Tipi Muayene’ kuruluşu olarak piyasaya arz edilmiş asansörlerin muayene hizmetlerini de sürdürmektedir. Türkak Akreditasyonuna sahip A tipi İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre A1 Belgelendirme ve Muayene, kaliteli ve hızlı bir hizmet vermektedir. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin amacı işyerlerinde kullanılan iş ekipmanlarının sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektir. Ulusal ve uluslararası standartta, yönetmelikte belirtilen kriterlerde, üretici verileri ve teknik gereklilikler dikkate alınarak, muayene ve kontroller yapılmalıdır. Bu yönetmelik hem işçiyi hem de iş vereni koruyan bir yönetmeliktir.

Kontrolleri Hangi Kuruluşlar Yapabilir?

ISO/IEC 17020 standardında yetkilendirilmiş kurum veya kuruluşlar yapabilir. Akreditasyon, yetkilendirme ve eğitim zorunluluğu getirmeye,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilidir. A1 Belgelendirme, TÜRKAK tarafından akredite edilen bir kuruluştur.

Hangi Makine ve Ekipmanların Kontrol ve Muayene Yapılmalıdır?

Bir işi yerine getirmek için kullanılan, araç ve gereçlerin tümü, iş ekipmanıdır. İş ekipmanı bir işi yerine getirir iken kullanılan araç ve gereçlerin tümüdür. Bu araç ve gereçler, makine, alet, tesisat ve tesistir. İş ekipmanlarının sağlıklı olarak işlevlerini yerine getirmesi gerekmektedir. Tehlike arz etmemelidir. Piyasaya verilen ekipmanların kurulum ve çalışma şartlarının, yönetmeliğe uygun olması gerekmektedir. İmalat kadar, imalat sonrası da önemlidir. Kurulum yapılır, sonrasında yapılan muayene incelemesinin ardından kullanıma alınması gerekmektedir. Sonrasında, kullanıcı tarafından düzenli olarak bakımları yapılmalıdır. Kullanıcılar, iş başlangıçlarında, günlük ve haftalık kontrol etmelidir. 

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre bir kuruluşta kullanılan makineler, aletler, tesis ya da tesisatlar muayene edilir. Yönetmelik kapsamında, iş ekipmanları; Basınçlı kaplar, kaldırma iletme ekipmanları, tesisatlar, elektrik tesisatları ve tezgahlar olmak üzere dört ayrı grupta ele alınmış.

A) Basınçlı Kaplar 

Genel olarak 0,5 bar ve üzerindeki basınçlar altında çalışan iş ekipmanlarına, basınçlı kaplar denilmektedir. 

 • Kalorifer Kazanları,
 • Kızgın Su Kazanları,
 • Kızgın Yağ Kazanları,
 • Buhar Kazanları,
 • Otoklavlar,
 • Hava Tankları,
 • Kompresörler,
 • Hidroforlar
 • Genleşme Tankı
 • Boyler

B) Kaldırma İletme Ekipmanları

Bir yükün yer değiştirmesini sağlayan, indiren ve kaldıran tüm makinalara "Kaldırma ve İletme Ekipmanları" denir. Eğer makine, kesikli taşıma işlemi yapıyorsa, Kaldırma Ekipmanı olarak tanımlanır. Eğer bir makina, sürekli taşıma işlemi yapıyorsa, iletme ekipmanı olarak tanımlanır. İş kazalarının yaşanmaması için kaldırma ve iletme makinelerinin muayenesi ihmal edilmemelidir.

 • Vinçler (Gezer Köprülü Vinçler, Portal Vinç)
 • Mobil Vinç
 • Kule Vinç
 • Caraskal
 • Forklift
 • Araç Kaldırma Lifti
 • Transpalet
 • Platform
 • Mekanik, Hidrolik, Pnomatik Kaldırıcılar

C) Tesisat 

 • Yangin Tesisatı
 • Havalandırma

D) Elektrik Tesisatı

A1 Belgelendirme, deneyimli kadrosuyla, sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinde göre, iş ekipmanlarının kullanımında, hızlı, kaliteli ve profesyonel muayene hizmeti sunmaktadır.

 • Elektrik Tesisat Uygunluğu
 • Topraklama Ölçümü
 • Paratöner Kontrolü
 • Aydınlatma
 • Makine Elektrik İzolasyon Testi
 • Termal Kamera

E) ISG Ortam Ölçümleri

 • Gürültü
 • Toz
 • Aydınlatma
 • Termal Kontrol

Periyodik Kontrol Nasıl Yapılır?

Ağırlık testleri, görsel testler, hidrostatik testler, tahribatsız muayeneler ve cihazlarla testler şeklinde muayene ve kontrol yapılmaktadır. Ağırlık testlerinde, kaldırma iletme ekipmanlarına, tipine ve standartına uygun ağırlık testi uygulanır. Yangın tesisatları hidrostatik test ile ve ayrıca havalandırma tesisatları gibi görsel kontroller yapılarak muayene edilmektedir. Görsel ve cihazlar kullanılarak da, elektrik tesisatları, topraklama ölçümleri ve paratoner testleri muayene yapılmaktadır.

Muayene Sıklığı Nedir?

İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine göre muayene sıklığı aşağıdaki gibidir.

Ek III Madde 1.4: Eğer iş ekipmanının kontrol süresi ve kriterleri standartta belirtilmemiş ise, imalatçının belirlediği süre ve kriterlerde yapılır. İmalatçı bir aralık ve kriter belirlememiş ise, yapılacak olan risk analizi sonuçlarına göre belirlenen aralıklarda yapılır. Bunun için iş ekipmanının analiz yapılacak işyeri ortam koşulları, ekipmanın kullanım sıklığı ve kullanım süresi dikkate alınır. Risk analizi tespit edilirken, çalışma koşulları, kullanıcıların doğru bilinçte hareket etmeleri, kullanım sıklığı çok dikkatli değerlendirilmelidir. Bakım ve arıza kayıtlarının çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Bir bütün olarak değerlendirildiğinde, muayene sıklığı belirlenir. Belirlenen kontrol aralığının bir yılı aşmaması gerekir.

Makine ve Ekipmanların Muayene ve Kontrolleri Yapılmadığı Takdirde Ne Olur?

Makine ve ekipmanlarının muayene ve kontrollerinin yılda en az bir kere yapılmaması ve muayene ve kontrollerin eksikliğinden kaynaklanan iş kazaları durumunda işyeri sahibi ve/veya yöneticileri birinci derecede sorumlu tutulur.

Kaza Riskini En Aza İndir, A1 Belgelendirme ile, güvenilir, etkin ve doğru çözümlerle...