Ortam Ölçümleri

         Yeni iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımından hareketle iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik risklerin ölçülebilir, izlenebilir olması zorunlu hale gelmiştir.

– Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü

– İşyeri Ortamı Gürültü ölçümleri ve

Gürültü Haritası Çizilmesi

– Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu ,

– İşyeri Ortamı Solunabilir Tozların Konsantrasyonu

– İşyeri Toz Ölçümü ve Haritası Çizilmesi

– Kişisel Titreşim Maruziyeti

– İşyeri Aydınlatma Ölçümü ve Haritası Çizilmesi

– Havadaki Kimyasal Konsantrasyonları

(Kişisel ve İşyeri Ortamı)

– İşyeri Termal Konfor Ölçümü (Nem,Isı Vb.)

– İşyeri Organik Buhar Ölçümü ,

– İşyeri Gaz Buhar Ölçümü

– Baca Gazı (Emisyon) Analizleri

– Uçucu Organik Bileşenler (Voc) ,

– Hava Kalitesi Ölçümü ve Modellemesi

– Asbest Ölçüm ve Numune Alma İşlemleri ,

– Radyasyon Ölçümleri

Makina Testleri

İş Makineleri, “Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)” ile “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında değerlendirilmekte ve yine iş güvenliği kapsamında periyodik kontrollerinin yapılması zorunlu olan makineler olarak ele alınmaktadır.

RESİM GALERİSİ