Enerji  Yönetmeliği


         Yasal yönden zorunlu olduğunuz “Bina Enerji Yöneticisi” ihtiyacınızı karşılıyoruz.

Kanun ve yönetmeliklere göre yerine getirmeniz gereken uygulamalardan haberdar    olmanızı sağlıyoruz.

       Enerji etüdünüzü yaparak daha verimli binalar yaratıyoruz.

İşletmenizde Enerji Verimliliği Biriminin (mevcut elemanlar ile) kurulmasını sağlıyoruz.

    Bu birim bünyesinde aylık periyotlarla yapılacak toplantılar ile enerji tüketimlerinin izlenmesini, önceki yıllar ile karşılaştırılmasını ve analizlerini yapıyoruz.

    Enerji maliyetinizin işletmede alınacak önlemler ve/veya minimum yatırım ile %5-15 arası değişen oranlarda, kademeli olarak maliyetleri düşürme çalışmasını yapıyoruz.

2-3 yıllık bir hedef konularak,işletmenizin enerji verimliliğinin her yıl belirlenen hedefler doğrultusunda arttırılarak dünya standartlarına getirilmesi için yapılacakları belirliyoruz.

     Bu işlemler yapılırken Plan-Proje-Etüd ve Verimlilik Arttırıcı Projelerin(VAP) gerçekleştirilmesi için verileri hazırlıyoruz.

Kuruma süresi içinde gönderilmek üzere “Yıllık Enerji Tüketim Raporu”nun hazırlıyoruz.

.

RESİM GALERİSİ