• 0 422 326 29 89
 • bulentakgul@motsa.com.tr

Katodik Koruma

TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ

Topraklama Nedir ?

Elektrikli işletme araçlarının ( jeneratör, transformatör, motor, kesici, ayırıcı, direk, aydınlatma armatürü, buz dolabı, çamaşır makinası v.b. ) aktif olmayan ( normal işletmede gerilim altında olmayan ) metal kısımlarının bir iletken üzerinden toprakla birleştirilmesidir. Toprakla bağlantı çeşitli şekillerdeki topraklayıcılarla ( toprak elektrotları ) yapılır

Topraklama Raporu; topraklama direnç değeri ölçümü, topraklama ölçüm değerinin raporlanması hizmetini Elektrik Mühendisleri Odasına kayıtlı, 1kv üstü ve 1kv altı Emo topraklama yetki belgelsi olan olan Elektrik mühendislerimizle veriyoruz. Firmamızın SMM ve Büro Tescil belgeleri rapora eklenecektir. (TSE dahil tüm kurumlarda geçerlidir.)

2124 Hem Kazıklı Hem Kazıksız Topraklama Ölçüm Cihazı

 

 • Topraklama Direnci Ölçümü, Toprak Özgül Direnci Ölçümü
 • Kazık Çakılması Mümkün olamayan Yerler için Klamp ile Topraklama Ölçümü(Opsiyonel)
 • Hafızası ile Ölçülen Değerlerin Hafızaya alınması
 • Bilgisayar Yazılımı ile raporlama Yapabilme Yada Print Alabilme(Opsiyonel)
 • Avrupa Malı
 • 3YIL Garanti

Metrel MI-2124 Toprak Megeri ile kazık çakılması uygun olmayan beton yerlerde bile kolaylıkla ölçüm yapabilirsiniz.

Bu cihazla ister kazıklı sistemde ölçüm yapabilir ; ister akım klamplarını kullanarak kazık çakılamayan noktalarda kolaylıkla topraklamayı ölçebilirsiniz. Bu cihaz özellikle bir set olarak alındığı taktirde başka bir cihaza ihtiyacınız olmadan kolaylıkla ölçüm yapabilirsiniz. Firmamız; Gebze topraklama ölçümü ve raporlama , Kocaeli topraklama ölçümü ve raporlama, İstanbul topraklama ölçümleri ve topraklama , Gebze termal kamera görüntülemeleri, Kocaeli termal kamera görüntülemeleri

İstanbul termal kamera görüntülemeleri elektriksel alanlarda görüntüleme ve raporlama

İşlemini yapmaktadır.

Metrel MI-2124 topraklama üzerindeki kaçak akımlardan etkilenmediği için, ölçüm doğruluğuna güvenilebilecek pratik ve kullanışlı bir cihazdır. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu bulunmaktadır. Cihaz standart olarak 4 adet ölçüm kazığı, çantası , Ölçüm probları ve kullanma kılavuzu ile birlikte satılmaktadır. İsteğe bağlı olarak kazıksız ölçümler için 2 adet akım pensini yada bilgisayara bağlantı yazılımı opsiyonel aksesuarlar olarak satılmaktadır.

Bir binadaki elektrik tesisatının en önemli kısmı topraklama sistemdir. Topraklama sistemi olası bir kısa devre veya arıza durumunda yaralanmaları, ölümcül kazaları ve elektrikli cihazların bozulmasını engeller.

Şirketimiz topraklama ölçümleri kapsamında koruma topraklaması, çevrim empedansı ve toprak özgül direnci ölçüm ve kontrollerini yaparak ilgili mevzuatlara uygun raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

Topraklama ölçümleri sonrasında verilen raporlarımız “TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi” ile “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” denetimlerinde geçerli olmaktadır. Topraklama ölçüm raporları ilgili denetimlerin formatlarına uygun olarak ölçüm noktaları belirlenmekte ve raporlar hazırlanmaktadır.

Topraklama Ölçümleri Zorunlu mudur?

Topraklama ölçümleri, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ile Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmelikleri ile her yıl periyodik olarak yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Firmamız tarafından verilen topraklama ölçüm raporları 1 yıl boyunca geçerli olmaktadır.

Topraklama ölçümleri ile ilgili mevzuat maddeleri aşağıda belirtilmiştir:

1475 sayılı İş Kanunu’nun 74. maddesi gereği çıkarılan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün 270 -354. maddeleri gereği elektrik tesislerinde topraklama yapılması iş güvenliği açısından gereklidir.

21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nin 7. ve 10. maddeleri gereğince topraklama yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Topraklama Ölçümleri Ne Sıklıkla Yapılmalıdır?

Topraklama ölçümleri yılda bir kez yaptırılmalıdır. Topraklama ölçümlerine dair verilen raporlarımız 1 yıl boyunca geçerli olmakta olup ölçüm tarihleri firma çalışanlarımız tarafından takip edilerek her yıl aynı tarihlerde yapılmaktadır. Böyle topraklama ölçümü yaptığımız firmalar rapor takibi yükünden kurtulmakta olup denetim zamanlarında raporların eksik olması gibi sorunlar yaşamamaktadır.

Topraklama ölçümlerinin periyodik olarak yapılması ile ilgili mevzuat maddeleri aşağıda belirtilmiştir:

21.08.2001 Tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nin Ek P bölümü gereği tesislerin periyodik kontrolü (Yılda 1 kez) yapılacaktır.

Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışan tesislerin periyodik bakım ve kontrolü ise 25.11.1973 tarihinde yürürlüğe giren Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde Alınacak Tedbirler Hakkındaki Tüzük’ün 40. maddesi gereği bir yılı geçmeyecek süreler içinde zorunludur.

Topraklama Ölçüm Noktaları Nasıl Belirlenmektedir?

Topraklama ölçümlerinin hangi noktalardan yapılması gerektiği işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından önemli bir konudur. Firmamızın deneyimli mühendisleri sanayi tesisleri, binalar, hastaneler, AVM’ler ve ofis binaları gibi farklı tipteki yapılarda topraklama ölçüm noktalarının belirlenmesinde firmalar yol göstermektedir.

Genel olarak topraklama ölçümü yapılması gereken noktalar;

Bina şebeke girişi Ana Dağıtım Panoları

Tesis içerisindeki tali dağıtım panoları

(Mevcut ise) trafoların toprak ve nötr bağlantıları

(Mevcut ise) eş potansiyel baralar

Son tüketici noktaları

Şebeke ve ups prizleri

Elektrikle çalışan makineler

Fabrikalar, sanayi ve üretim tesisleri için topraklama ölçüm noktaları

“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Denetimleri için”

Ana Dağıtım Panoları

Tali Panolar

Kombine priz kutuları

Son Kullanıcı Noktaları: Elektrikle çalışan makineler (Torna ve freze tezgahları, Matkaplar, Testereler, Vinçler, CNC Makineleri,.. vb.)

Otomotiv Teknik Servisleri için Topraklama ölçüm noktaları “TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Denetimleri için”

Ana Dağıtım Panoları

Tali Dağıtım Panoları

Atölye kısımlarındaki kombine prizler

Kaldırma ekipmanları (Araç liftleri, Vinçler,.. vb.)

Teknik Servisler için Topraklama ölçüm noktaları (Örnek) “TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi İçin”

Ana Dağıtım Panosu (veya Ana Sigorta Kutusu)

Teknik Servis Kısmında bulunan prizler

Topraklama Ölçüm ve Raporu Nerelerde Geçerlidir

İstanbul termal kamera görüntülemeleri elektriksel alanlarda görüntüleme ve raporlama

İşlemini yapmaktadır. Gebze katodik koruma öiçümü ve aydınlatma şiddeti ölçümünüde

Yapmakta ve raporlamaktadır.Aşağıda resmi olan ölçü aletleri

Gebze paratoner raporlama işlemlerinide ayrıca yapmaktadır.

 • TSE
 • ÇalışmaSosyalGüvenlikBakanlığı
 • Belediyeler
 • Özel Şirketler v.s.

Paratoner Nedir ?

Havadaki elektrik yükünü toprağa aktarmayı amaçlayan araçlara yakalama çubuğu yada paratoner denir. İki b ulutun sürtüşmesi, çarpışması veya kendi aralarında elektron boşalması yapmaları sonucu oluşan şiddetli ışık görüntüsüne şimşek denir. Şimşeklerin yıldırıma dönüşebilmesi için bulutların yeryüzüne yakın birşekilde paralel olarak durup, elektron alışverişi yapmaları gerekir.

 

Bu olaydan sonra elektronların izlediği yol şiddetli bir ateş topuna dönüşür ve yıldırım oluşur. Yıldırımdan korunmak için binaların, camilerin ve evlerin gök yüzüne yakın olan yerlerine paratoner adı verilen aletler konulur. Bu aletler kısaca toprağa bağlanmış birer demirçubuktan ibarettir.

Paratoner Ölçümü; Paratoner tesisatları yılda bir kez kontrol edilmelidir. Uzman ekibimizle paratoner bakımı ve topraklama direnç değerini ölçümü yapıyoruz. Sonuçları raporlandırıyoruz.

Paratonerlerin elektriği toprağa aktarması fizikte yük paylaşımı ile açıklanabilir. Topraklama sayesinde demir iletkene gelen yıldırım etkisiz hale getirilir.

Paratoner, sivri uçlu metal bir çubuk, iletken tel ve metal levhalardan oluşur. İletken levha toprağa gömülür, sivri uçlu metal çubuk binanın en üstüne takılır, metal çubuk iletken telle metal levhaya bağlanır. Yükler sivri uçlarda toplandığından dolayı, bulutla yer arasındaki yük akışı yıldırımsavar (paratoner) ile bulut arasında olur. Cami minarelerinin ve yüksek binaların

üstünde paratoner bulunur.

KATODİK KORUMA

Katodik koruma, korunacak metali bir elektrokimyasal hücrenin katodu haline getirerek metal yüzeyindeki anodik akımların giderilmesi işlemidir. Bu işlem akaryakıt istasyonlarındaki yakıt tankları ve boruları için önem arz etmektedir. Koruma seviyesi testleri katodik koruma sistemine sahip metalik yapıların katodik olarak korunma yeterliliğinin belirlenmesi için yapılır. Yapı katodik olarak korunduğunda korunan yapının potansiyeli kendisini çevreleyen ortama göre farklılık arz eder. Tesis edilen katodik koruma sisteminin gerekli performansa sahip olduğunu anlamak için yapılan ölçümler sonrasında müşterilerimize katodik koruma ölçümü raporu sunulmaktadır. Firmamız ölçüm ve raporlarını TS4363, TS5141, TS8591 ve TS9234 standartlarına uygun olarak yapmakta ve hazırlamaktadır.

Katodik Koruma Nedir ?

Korozyona karşı önlemlerin en güçlüsü katodik korumadır. Zemine gömülü ve boyu yüzlerce kilometreyi bulan boru nakil hatlarından evlerde kullanılan sıcak su hazırlama tesislerine kadar endüstrinin hemen hemen her alanında katodik koruma başarılı olarak uygulanmaktadır. Bundan da öteye zemin, temi z su ve deniz suyu gibi değiştirilmesi veya korozif özelliğinin sınırlanmasına olanak bulunamayan ortamlarda, geniş yüzeyli çelik yapılar (zemine ve suya terk edilen çelik boru hatları, depolar, deniz taşıma araçları, su veya zemine gömülü köprü ayakları vb.) korozyona karşı korumak için alternatifsiz bir yöntemdir.

Katodik korumanın temel ilkeleri elektro kimyasal korozyon teorisine dayanmaktadır. Katodik koruma korozyona uğrayan metallerin katot olarak polarizasyonunu gerektirir. Bu korunacak metali daha aktif bir metalle (galvanik anot / kurban anot) eşleyerek sağlanacağı gibi dıştan akım uygulayarak da gerçekleştirilebilir.

Katodik koruma sistemi toprağa gömülü ve sıvı içindeki metalik yapıların korozyonunu önlemek veya kontrol altına almak için kullanılan elektro kimyasal bir metoddur. Katodik koruma sistemi korozyonu kontrol altına almak için elektrik akımına dayanan aktif bir sistemdir.Eğer koruma elektrik akımı kesilirse korozyon materyal/çevre kombinasyonu için normal değerlerde gelişmesine devam edecektir. Eğer besleme akımı bütün koruma için yetersizse korozyon azaltılmış değerde gelişecektir. Katodik koruma sistemi tesis edilip gerekli ayarları yapılıp ve yeterli koruma akımı sağlandıktan sonra , akımlar ve potansiyeller önceki duruma göre genellikle sabit kalacak ;akımlarda ve potansiyellerdeki aşırı değişimler sistem arızası olarak görülecektır.

UYGULAMA. Katodik koruma uygulandığı alanlar

a.) Yeraltı yakıt ve petrol depolama tankları ve toprak seviyesi tank tabanları

b.) Yakıt ve petrol dağıtım sistemleri

c.) Toprak seviyesi veya üstündeki sıvı depolama tanklarının iç kısımları

d.) İçme suyu dağıtım sistemleri

e.) Doğal gaz dağıtım sistemleri

f.) Sıkıştırılmış hava dağıtım sisitemleri

g.) Yangın sistemleri

h.) Kanalizasyon sistemleri

i.) Deniz rıhtımlarının çelik kazıkları

j.) İskele çelik kazıkları

Ayrıca; topraklama ölçümü ve raporlandırılması.Trafo, Termal kamera görüntülenmesi ve raporlanması, Katodik koruma ölçüm ve raporlanması, Paratoner ölçümü ve raporlanması, Kompanzasyon bakım ve kontrolleri, Elektrik taahhüt bakım yeni tesis, İşletme sorumluluğu veya Müşavirlik hizmetleri, Elektrik proje çizim ve talep açma, işlemleri yapılamaktadır.

1

Korozyon prosesi:

 

Katodik koruma prensiplerini anlamak korozyon prosesinin doğasını anlamakla anlaşılabilmektedir.Metallerin korozyonu eletrokimyasal bir işlemdir. Bu işlem ; devrenin bir bölümünde kimyasal reaksiyonlardan dolayı elektronların yer değiştirmesinden bir elektrik akımı meydana getirdiği elektriksel devredir.Bu kimyasal reaksiyonlar metalin yüzeyini elektrolit olarak etkiler.Oksidasyon Reaksiyonu(Korozyon) anod yüzeyinde hidrojen çıkışı da katod yüzeyinde meydana gelir. Korozyon kontrol sistemleri korunan yapıları bir katod yaparak oksitletme reaksiyonlarının yer değiştirmesi esasına dayanan katodik koruma sistemidir.

3.1 Korozyon Hücresi

Korozyon bulunduğu çevrede reaksiyon süresince malzemedeki bozulmadır.

Bu bozulma esasen elektrokimyasal işlem esnasında oluşur. Elektrokimyasal

işlem dört ayrı bölümden meydana gelir: anod ,katot elektrolit,ve metallik

bağlantı. Elektrokimyasal korozyon sadece bu dört bölüm görüldüğünde

meydana gelir

3.2 Anod

Korozyon hücresinin en fazla göze çarpan bölümü anodlardır. Bu korozyonun meydana geldiği bölgedir. Bu bir kimyasal reaksiyon bir oksitlenme reaksiyonu olup metalden elektron kaybı sonucu diğer elementle birleşmesidir. Bu metal çelik ise sonuçta malzemede demir pası oluşur.

3.3 Katod

Bu korozyon hücresinin korunan bölümüdür. Burdaki kimyasal reaksiyon bir azaltma reaksiyonudur.

3.4 Anod/Katod ilişkisi

Bir elektrokimyasal korozyon hücresinde bir elektrod diger elektroda göre meydana gelen potansiyele göre ya anod dur veya katod dur. Bu elektriksel potansiyel farkı anod ve katod arasındaki potansiyel farkıdır.elektriksel olarak daha aktif veya daha negatif olan elektrod anod olarak belirlenir, diğer elektrodda katoddur. Katod da oksidasyon reaksiyonuna maruz kalmayıp korunan bölümdür.

3.5 Elektrolit

Korozyon hücresinin üçüncü bölümüdür. Bu bölümde ion akışı vardır.Elektrolit hem anoda hemde katoda temas eden bir materyaldir ve burada hem anoda hemde katoda iyon akışı vardır.

3.6 Metalik Bağlantı

Korozyon hücresinin dördüncü bölümü olup elektriksel devreyi tamamlar ve elektron akışını sağlar. Metalık bağlantı hem anoda hemde katoda temas eden ve elektron akışını sağlayan bir metaldir. Bu elektron akışı elektokimyasal reksiyon oluştuğunda görülür. Tank veya boru hattında metalık bağlantı tank veya boru hattıdır.

Katodik Koruma Test Talimatı

 

 1. Ölçüm yapılırken, TS-4363’ de tarif edildiği gibi Cu-CuSO4 tip referans elektrodu,

DC gerilim ve akım ölçen bir avometre, kullanılır.

 1. Referans elektrod kapağı açılır. İçerisinde bulunan bakır çubuk, sıfır zımpara ile

parlak yüzey elde edilinceye kadar iyice zımparalanır.

 1. Referans elektrod içerisindeki çözeltinin seviyesi ve durumu kontrol edilir.
 2. Çözelti, içerisinde kristallesme ve hiçbir türlü tortu, yabancı tanecik olmamalıdır.
 3. Eğer gerekli ise, çözelti değistirilir.
 4. Elektrod içerisindeki çözelti seviyesi azalmıs ise ilave yapılır.
 5. Ölçüm yapılacak yere gidildiğinde, katodik ölçüm kutusu tespit edilir.
 6. Ölçüm kutusu kapağı açılır.
 7. Katodik korunmaya alınmıs teçhizattan yaklasık 80 cm. uzaklığa, 40cm. derinliğinde

bir çukur açılır ve içerisine 3 litre kadar saf su dökülerek çukurun içinde çamur

olusturulur.

 1. Referans elektrodu, çamurlu halde olan çukurun ortasına batırılır.
 2. Avometre, DC 2 V kademesine getirilir.
 3. Ölçüm kutusu içerisinde bulunan köprü bağlantısı sökülmeden avometrenin (-) ucu

sisteme (+) ucu ise referans elektroda bağlanır.

 1. Sistem-zemin potansiyeli ölçü aletinden okunarak kayıt edilir.
 2. Ölçü kutusu içerisinde bulunan köprü bağlantısı sökülür.
 3. Avometrenin (-) ucu, ölçüm kutusu içerisinde katodik korunmaya alınmıs teçhizatın

bağlı olduğu klemense, (+) ucu ise refrans elektroddan gelen kabloya bağlanır.

 1. Açık devre teçhizat-sistem potansiyeli ölçü aletinden okunarak kayıt edilir.
 2. Avometrenin (-) ucu bu kez anot malzemeden gelen kablonun bağlı olduğu

klemense, (+) ucu ise referans tan gelen kabloya bağlanır.

 1. Açık devre anot-zemin potansiyeli ölçü aletinden okunarak kayıt edilir.
 2. Avometre DC 20 mA kademesine ölçüm probları ise akım ölçecek duruma getirilir.
 3. Avometrenin (-) ucu teçhizatın bağlı olduğu klemense, (+) ucu ise anot malzemenin

bağlı olduğu klemense bağlanarak anottan çekilen akım ölçülür, kayıt edilir.

 1. Katodik ölçüm kutusu içerisinde bulunan klemensler tekrar bağlanır, ölçüm kutusu

kapağı vida veya cıvataları sıkılmak sureti ile sıkıca kapatılır.

 1. Referans elektrod sökülerek, bol su ile dıs yüzeyi yıkanılır. Saklama kabına konulur.
 2. Avometre kapalı konuma getirilerek kutusuna konulur.
 3. Ölçüm yapılAN TESİSE AİT FİRMA BİLGİLERİ

Test

Referans elektrodunun doğruluğunu tesbit etmek için kalibrasyon sertifikalı başka

bir referans elektrodu kullanılır . Bu iki referans elektrodu arasındaki potansiyel

farkı milivolt kademesinde bir voltmetre kullanılarak her iki referans

elektrodlarının birbirine birleştirerek aralarındaki potansiyel farkı ölçülür.

Potansiyel farkı 5 milivoltu aşmamalıdır.

Referans elektrodunun kalibrasyonu için düzenek

Dijital voltmetre doğru gerilim ölçüsüne ve ölçü kademeside 2 Volt değerine alınır.

Boru-toprak potansiyeli işleminde kullanılacak referans elektrodu ile kalibrasyon sertifikalı referans elektrodu temiz ve metalik olmayan ,içine 6 cm derinliğinde su bulunan kabın içine yerleştirilir. Kabın içindeki su kesinlikle damıtılmış saf su olmamaladır. Referans elektrodlarının herbirinin alt uçları suya daldırılmış ve kesinlikle dik olarak yerleştirilecektir.

Voltmetreden her iki referans elektrodu arasındaki potansiyel farkı okunur, eğer 5 mili volttan yüksek değerde potansiyel farkı okunursa ölçü işlemlerinde kullanılacak referans elektrodu uygun bir şekilde temizlenir

ve potansiyel farkı 5 miliVolt veya daha aşağı değerde oluncaya kadar yeni çözelti ile tekrar doldurulur.

Firmamız; Malatya katodik koruma ölçümü ve raporlama işlemi tarafımızdan yapılmaktadır.

Kalibrasyon elektrodunun kirlenmesini önlemek için test tamamlandıktan sonra kısa bir süre su içinde bırakılır

Referans elektrodunun elektrolitle zayıf teması şeklinde ortaya çıkan hata şeklidir.Referans elektrodunun toprağa olan zayıf temas direnci kayalık ve kuru toprak şartları altında büyük problemdir. Bu nedenle kuru toprağa su uygulanır ve çok yüksek giriş dirençli voltmetreler kullanılır.

Katodik korumanın testlerinde kullanılan voltmetreler 1 milyon ohmdan 200 milyon ohma kadar seçici anahtarla ayarlanabilir giriş direncine sahip olmalıdır. Normal olarak 10 milyon ohm potansiyel ölçümü için seçilmiş skaladır daha sonraki seçimler voltmetre üzerindeki seçici ahahtar kullanarak gerçekleştirilir.

Kademe değişiminde okunan potansiyellerin değeri değişmiyorsa okuma hatası verecek kadar temas direnci değeri önemli değildir. Eğer kademe değiştirildiğinde değişiyorsa sonraki daha yüksek giriş direnci kademesi seçilerek ve okuma değeri değişmeyinceye kadar devam edilir. En yüksek kademede hala değişim devam ediyorsa referans elektrodunun toprağa temas yerine su ilave ederek test işlemine yeniden başlanır.

Temas direnci hatası pozitif yönde meydana gelir. Örneğin hata şartları altında -0,85 Volt okunan potansiyel hata düzeltildikten sonra -0,95 Volt okunur.

Ölçü aletinin giriş direnci doğru bir ölçü okuyabilmek için temas direncinden çok daha fazla olması gerekir.

Boru Hatlarında Katodik Koruma Uygulamaları

Çeşitli amaçlarla yeraltına veya su altına konulmuş olan metal yapılar özellikle çelik borular suyun ve zeminin korozif etkisi nedeniyle kısa bir sürede korozyona uğrayarak kullanılmaz hale gelirler. Yeraltı ve sualtı gibi elektrolitik ortamlarda korozyon hücrelerinin oluşma nedenleri çok çeşitlidir. Pratikte en yok rastlanan korozyon nedenleri şunlardır:

– Galvanik etki sonucu oluşan korozyon

 • Zemin yapısındaki farklılıktan ileri gelen korozyon
 • Farklı havalanma sonucu oluşan korozyon
 • Kaplama bozuklukları sonucu oluşan korozyon
 • Biyolojik korozyon
 • Kaçak akım ve interferans korozyonu

Zemindeki boru hatlarında korozyondan koruma amacı ile hem dış akım kaynaklı hem de galvanik anotlu katodik koruma uygulanır.

Katodik Korumanın En Fazla Uygulandığı Alanlar

 

 • Gemilerin taban yüzeylerinde
 • Gemilerin balast tanklarında
 • Dubalarda ve balast tanklarında
 • Yer altı akaryakıt/ham petrol/su/doğalgaz çelik boru hatlarında
 • Mavnalarda
 • İskele , köprü ve viyadük taşıyıcı ayaklarında
 • Petrol depolama tanklarında
 • Su depolama tanklarında
 • Deniz deşarj boru hatlarında iç ve dış korumada
 • LPG yer altı depolama tanklarında
 • Yer altı Akaryakıt depolama tanklarında
 • Korozyon riski taşıyan betonarme yapılarda
 • Arıtma tesislerinde

Diğer kullanma alanları

Buharlaştırıcılarda, ısı değiştirici borularında ve yukarıda belirtilmeyen fakat elektrolit ortamlarda bulunan metal malzemelerin korozyona karşı korunmasında kullanılır.

Dış Akım Kaynaklı Katodik Koruma Sistemi

Katodik olarak korunmuş olan bir metal yapının korunup korunmadığı aşağıda belirtilen referans elektrotların karşısındaki koruma potansiyel değerlerini sağlamak gerekir.

 

Referans Elektrot Koruma                     – Potansiyeli,volt

Doygun kalomel elektrot (Hg2C12)   -0.78

Gümüş-Gümüş Klorid (Ag/AgCl)       -0.81

Bakır-Bakır-Sülfat (Cu/CuSO4) –         -0.85

Çinko                                                              +0.25

 

Firmamız; Malatya katodik koruma ölçümü ve raporlama işlemi tarafımızdan yapılmaktadır.

Korozyona Karşı Önlemler

Korozyonun teknik ve ekonomik açıdan göz yumulacak düzeye indirgenmesi veya tamamen önlenmesi için başvurulabilecek önlemler çok çeşitlidir. Ancak bunları;

l- Uygun tasarımlarla korozyona yol açıcı koşulları azaltma,

2- Uygun işlemlerle ortamın korozif özelliğini kısmen veya tamamen giderme,

3- Yüzey kaplamaları ile koruma,

4- Katodik koruma ,

5- Korozyona karşı dayanıklı malzemeler kullanma olarak beş ana grupta toplayabiliriz.

KORUMA YÖNTEMI ETKINLIGI

Tasarim Kismen

Malzeme Seçimi Kismen

Kaplama ve Boya Kismen

Inhibitör Kullanimi Kismen

Anodik Koruma Kismen

Katodik Koruma Tamamen

 

One thought on “Katodik Koruma

hakanYayın tarihi  9:28 am - Şub 6, 2017

Bu güzel bilgiler için teşekkürler.

Mesajınızı bırakın