• 0 422 326 29 89
 • bulentakgul@motsa.com.tr

Elektriksel Ölçüm Ve Raporlama Hizmetleri

Bu hizmetin kapsamını; 18.03.2004 tarih – 25406 sayılı resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 12 Ocak 2008 tarih –  26754 sayılı resmi gazetede güncellenmiş olan TMMOB EMO nin Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği Uyarınca aşağıda belirtilen hizmetlerin sağlanmasını kapsar.

KAPSAM

Enerji Sağlayan kuruma karşı işveren adına işletme sorumluluğunun alınması.

 • Mevcut YG sisteminin denetlenmesi eksiklik veya kururların işletme sahibine raporlanması
 • Belirlenen işletme personelinin eğitimlerinin yapılması ve herhangi bir yanlış manevraya meydan verilmeyecek şekilde gerekli güvenliğin alınması
 • YG Tek Hat şemasının hazırlanması
 • Manevra yönergelerinin hazırlanması.
 • Güvenlik malzemelerinin işletme sahibine raporlanması ve yeterli düzeye getirilmesi, bu malzemelerin peryodik kontrollerinin yapılması.
 • İşletmelerde gereken manevraların yapılması, gözetlenmesi
 • Arıza açmaları durumunda açmanın değerlendirilerek tekrar manevranın yapılması
 • Enerji sağlayan kuruluştan Enerji kesintisi talebinde bulunmak yeniden enerji verilmesini talep etmek, kesinti, arıza ve benzeri konularda Enerji sağlayan kuruluş ile gerekli ilişkileri sürdürmek
 • Planlı bakımlarda duruş, enerji kesintisi, izolasyon ve topraklamayı sağlamak
 • İşletme personeline günlük bakımları yaptırmak
 • İşletme topraklama testlerinin yapılmasını sağlamak

 

Mesajınızı bırakın